mobile_nav_image

מחשבון מס בחינם

מלאו פרטים בשאלון הקצר ונחזור אליכם עוד היום כדי שתוכלו לדעת כמה כסף מגיע לכם!

מלאו פרטים בשאלון הקצר ונחזור אליכם עוד היום כדי שתוכלו לדעת כמה כסף מגיע לכם!

פרטים אישיים

12/1

מהו גובה הכנסתך החודשית?


12/2

האם החלפת מקום עבודה במהלך 6 השנים האחרונות?


12/3

האם נולד לך ילד משנת 2009?


12/4

האם אתה משלם מזונות?


12/5

האם קבלת תשלומי אבטלה?


12/6

האם יש לך ביטוח חיים פרטי / ביטוח אובדן כושר עבודה / קופות גמל?


12/7

האם הארכת חופשת לידה בשנים האחרונות?


12/8

האם יש לך משכנתא?


12/9

האם אתה תורם באופן קבוע?


12/10

האם סיימת לימודי מקצוע / תואר בשנים האחרונות?


12/11

האם עברת תאונת עבודה וקיבלת תשלומי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי?


12/12

האם חלו הפסקות עבודה / קבלת פיצויים בשנים האחרונות?